Category: Общество

За деконструкцията, еволюцията и перпендикулярите

Социумът е съвкупност от индивидуалности, а не аморфна маса. Социумът може да бъде агрегиран само по изкуствен начин и чрез принуда, което всъщност е функцията на нормите и правилата. Общоприемливото поведение е теоретичен конструкт,...

Ориентация на първокурсници в Колежа по медицина на Станфорд

Carpe diem*… в едно бизнес училище!

Ако ме питаш с какво се занимавам, ще ти кажа, че всеки ден се докосвам до жадни за знания умове. Ако ме питаш каква е длъжността ми, ще ти кажа, че съм главен измисляч...