Tagged: лингвистика

Newxt

Странна правописна грешка, която допуснах преди малко, ме наведе към приятно звучащ неологизъм – newxt, който е комбинация от new и next (ставаше дума за next day, което се превърна в newxt day). Интересното...