Leonard Cohen

Поет, писател, музикант, изпълнител — Леонард Коен съумява да изпълни обувките на всички тези роли по впечатляващ начин. Роденият през 1934 г. канадец с дълбок глас отдавна е легенда, макар и оставаща встрани от масовия музикален вкус. Което — само по себе си — е достатъчно добър атестат.

Да слушаш Леонард е като да се превърнеш в чаша отлежало вино, поставена върху разтворено томче със стихове и заслушана в далечни заглъхващи акорди.

You may also like...