Хиляда пъти дай да те целуна

Четири варианта (на български) на един прекрасен стих на Гай Валерий Катул (Gaius Valerius Catullus):

Catullus Carmen V
[…]
Da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus inuidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

***
Вариант I.
Това е вариантът, публикуван в Liternet.bg и за него преводачът от латински е известен: Яна Букова. В друга страница на същия сайт обаче текстът е обозначен като преведен от старогръцки.

Дай ми хиляда целувки, след това сто,
след това други хиляда, след това още стотица,
после отново хиляда, после пак сто.
И, много хиляди когато целувките ни станат,
нека ги размесим, за да не ги знаем,
за да не може никой злобно да завиди,
когато види колко са нашите целувки.

***
Вариант II.
Тази версия изглежда доста популярна/копирана в мрежата. Не успях да открия име на преводач.

Хиляда пъти дай да те целуна
и после сто – и после пак хиляда…
И после, много хиляди щом станат,
ще ги размесим неброени,
та никой лош човек да не завиди,
че толкоз много са били.

***
Вариант III.
Този вариант се е отпечатал преди години в паметта ми, но вече не мога да го открия или проследя до преводача. И имам известни съмнения, че е възможно аз самият несъзнателно да съм дописал/пренаписал част от чужд превод.

Хиляда пъти дай да те целуна
и други сто, и други – пак хиляда…
И после, много хиляди щом станат,
ще ги разбъркаме – непреброени,
та никой зъл човек да не завиди,
нито целувките да преброи.

***
Вариант IV.
Още един вариант с посочен преводач – Ивайло Радев.

За мен целувки дай хиляда, а после сто,
след тях хиляда други, а после втори сто
и после до хиляда други, и после сто.
А после, много хиляди щом станат,
ще ги разбъркаме, да не ги знаем,
да ни завиди да не би да може,
разбрал за толкова целувки, някой.

You may also like...