Една удивителна, а колко много съдържание!

Авторът е Димчо Дебелянов. А интерпретациите… тях оставям на вас!

Удивителната прилича на министър или на депутат, непременно от болшинството. Цялото й същество като че вика високомерно брееееий!!! Върви тя много удивително, при всичко че нищо удивително няма в нея. Една проста нищо и никаква точка и над нея нещо като бутилка, обърната надолу. Разбира се, че нещото като бутилка е празно.

Автор: Борис Ангелушев

Автор: Борис Ангелушев

You may also like...