Tagged: учене

Не учете децата на…

Ето на какво попаднах съвсем наскоро. Една песен на Джорджо Габер, която заслужава да бъде изслуш(в)ана в смирение и с известна доза срам за нещата, които вече сме сторили, а може би не е...