Солено

Скала в морето — там, в далечината.
Протегнат спомен към небето.
На две въздишки време от чертата.
Вълна прегръща босоногото момче.


Отдръпне ли солените си пръски,
кой друг ще го обича топло?

Снимка: "Waves in pacifica 1" by Brocken Inaglory - Own work. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons

Снимка: “Waves in pacifica 1” by Brocken Inaglory – Own work. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons

You may also like...