Копчета любов

Купчинка копчета любов — грижливо в джоба скрити —
преди да мръкне още бързам тайно да пришия;
по-беден няма да си легна — ще се свия на тревата,
а по-богати утре с цяло копче ще се будят непознати.

Без ред и списък бързам всичко мое да раздам,
че сутрин пепел става всяко копче без балтон,
а скелети на копчета привиждат се в илици празни
и в разноцветно тъжни призрачни истории разни.

И ако тази нощ съня ти тихо навестил съм пак —
в риза без копчета, танцуваща горещо с вятъра,
дошъл да дам, заклел се нищо да не вземам —
помни, че давайки на теб, от други не отнемам.

colour-buttons

You may also like...